Wees de Weerstand Volledig Ontmaskerd als CONTROLLED OPPOSITION DEEP STATE

1. Wanneer je dus voor iemand een Actie-pagina opent op Doneeractie.NL wordt je Actie-eigenaar.
2. Doneeractie.NL en de Actie-eigenaar hebben een onderlinge overeenkomst.
3. Als jij als Actie-eigenaar, de Actie-pagina voorziet van de naam van de Begunstigde: Trudi Verstegen en vervolgens vul jij als de Actie-eigenaar NIET het bankrekeningnummer van de begunstigde Trudi Verstegen in, maar jouw eigen bankrekeningnummer, dan heeft de Actie-eigenaar zich, met voorbedachte rade, het recht toebedeeld om onder bepaalde omstandigheden, de donatiegelden van de Begunstigde en daarmee van de doelstelling van de Doneeractie, te vervreemden.
4. Een motief voor deze vervreemding van donatiegelden van de doelstelling, is, het sanctioneren van het niet reageren overeenkomstig de wens van de Actie-eigenaar, door de Begunstigde Trudi Verstegen.
5. De Begunstigde Trudi Verstegen ontving een video van de Actie-eigenaar Hans Meijer, met een liefdesverklaring als inhoud, echter zij ging daar niet op in.
6. Dat de video inderdaad een eenzijdige liefdesverklaring was, wordt bevestigd door een schrijven van Wees De Weerstand waarin wordt gerefereerd aan het gezin van Wees De Weerstand / Hans Meijer.
7. De Actie-eigenaar Hans Meijer was uit op een buitenechtelijke relatie met de Begunstigde van de Doneeractie: Trudi Verstegen maar zij ging daar niet op in.
8. Om de, voor de Actie-eigenaar, belastende werking van zijn liefdesvideo, te stuiten, ontving de Begunstigde bovengenoemd schrijven van het Wees De Weerstand Team waartoe de Actie-eigenaar behoort.
9. Ook moest de Begunstigde Trudi Verstegen het ontgelden als was zij niet integer.
10. Enkele donateurs werden vervolgens geïmponeerd doordat zij hun donatie voor Trudi Verstegen, op hun bankrekeningnummer retour ontvingen. Niet alle donateurs waren hiertegen bestand en kozen voor het standpunt en de werkwijze van Wees De Weerstand /Hans Meijer.
11. De donateurs konden net zo min als de Begunstigde, weten dat hun donaties via de Derdengeldenrekening van Doneeractie.NL op het bankrekeningnummer van de Actie-eigenaar binnenkwamen en niet op de bankrekening van de Begunstigde.
12. De Actie-eigenaar zette zijn liefdesaanzoek kracht bij door plotseling te verdwijnen en op zijn Facebook aan te geven dat hij in Dubai was geland.
13. De donatiegelden waren nodig voor de verdediging van Trudi Verstegen door de advocaat van Trudi Verstegen, in twee procedures tegen haar aangespannen, om haar haar huis te ontnemen en om haar minderjarige kinderen bij haar weg te houden.
14. De onderhandse verkoop van haar huis is gelast door de vader van de ex partner van Trudi Verstegen.
15. De ex partner van Trudi Verstegen, tracht, aan de verplichte toestemming van Trudi Verstegen voor zijn rechtshandelingen, te ontkomen door ondermeer haar juridisch adviseur Feraaz Jahangier, te belasteren.
Voor elk van deze pogingen tot eigen financiële, materiële en gezagsbevoordeling door de eiser, is een artikel van de Universele Rechten van de Mens voorradig en met elk artikel van de Universele Rechten van de Mens stemt een wetsartikel uit het Burgelijk Wetboek, met de geest van de artikelen van de Universele Rechten van de Mens, overeen.

Vincent Zegel

Geachte heer Vlassenroot,
Wij hebben gistermiddag kort telefonisch contact gehad over de lastige situatie van mevrouw Trudi Verstegen.
Onderstaand schets ik een kort overzicht van de relevante feiten.
Op 14 juli jl. heeft er op het YouTube-kanaal van Wees de Weerstand een crowdfunding actie plaatsgevonden. Inzet hiervan was mevrouw Verstegen te voorzien in haar fundamentele levensbehoeften, juridische kosten en verblijfskosten. Op 24 juli 2020 werd het eerste deel van de documentaire “Mama tegen de Maffia” via het bovenstaande kanaal uitgezonden.

In strijd met de gemaakte afspraken heeft mevrouw Verstegen het donatiebedrag niet ontvangen. In een video op 3 augustus 2020 heeft Wees de Weerstand zijn volgers (dus de donateurs van de actie) op de mouw gespeld dat mevrouw Verstegen een onvolledig en onjuist verhaal naar buiten heeft gebracht. De geleverde informatie zou incorrect zijn. Algemeen werd het beeld neergezet dat mevrouw Verstegen een getraumatiseerde, berekenende en notoire oplichtster en geldwolf is. Alles gebaseerd op valse gronden uiteraard.
……..
Aangifte bij politie
Ik heb met mevrouw Verstegen concreet afgesproken haar ook te zullen begeleiden in het aangiftetraject. Het is wellicht bij u bekend dat de officier van justitie in Zandvoort mevrouw Verstegen heeft verboden aangifte te doen. Ik heb begrepen dat alle binnenkomende aangiftes van mevrouw Verstegen standaard zullen geseponeerd. Daarom heb ik helaas weinig vertrouwen dat ze – op persoonlijke titel – op het politiebureau serieus met haar zaak zal worden geholpen.
…….
In al die jaren dat ik cliënten beroepsmatig bijsta heb ik dit niet eerder op zo’n onprofessionele manier mogen meemaken.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
F. Jahangier

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *