Wees de Weerstand FAKE NEWS: Smaad en laster over Trudi Verstegen ontmanteld DEEL 1

SENDING THE CLOWNS, marionetten van Deep State?

Smaad en Laster over Trudi Verstegen inzake OHRA ontmanteld.
Clowns Hans Meyer en Wouter Raatgever lijken FAKE OPPOSITION te zijn en een hobby te hebben: VROUWEN en KINDEREN naar de Filistijnen te helpen met behulp van MKUltra-technieken waaronder infiltreren, gas lighting, verhoren, afspraken niet nakomen en laster-terreur jegens- en demoniseren van vrouwen orchestreren.
Vrouwen die al geterroriseerd zijn die zij zogenaamd “helpen”. Hun FAKE empathie is theatraal, grotesk. Ik heb dit veelvuldig meegemaakt in mijn leven. En ik zou kunnen zeggen: “dit spant de kroon”. Echter, dit soort gedragingen kennen geen limiet noch enige grens. Ten gunste van de Deep State freaks werd en wordt geen illegitiem middel geschuwd waaronder valselijk geld inzamelen op naam van mensen zoals ik, mensen die zich al jarenlang hard maken voor vrijheid van ECHTE mensen.
We want FREEDOM!

Geen infiltranten en een corrupt systeem met pedofielen in de top overeind te houden gewenst!

Trudi Verstegen
Children’s Defense Force
www.trudiverstegen.nl

🚩

1. Wanneer je dus voor iemand een Actie-pagina opent op Doneeractie.NL wordt je Actie-eigenaar.

2. Doneeractie.NL en de Actie-eigenaar Wees de Weerstand hebben een onderlinge overeenkomst.

3. Als jij als Actie-eigenaar, de Actie-pagina voorziet van de naam van de Begunstigde: Trudi Verstegen en vervolgens vul jij als de Actie-eigenaar NIET het bankrekeningnummer van de begunstigde Trudi Verstegen in, maar jouw eigen bankrekeningnummer, dan heeft de Actie-eigenaar zich, met voorbedachte rade, het recht toebedeeld om onder bepaalde omstandigheden, de donatiegelden van de Begunstigde en daarmee van de doelstelling van de Doneeractie, te vervreemden.

4. Een motief voor deze vervreemding van donatiegelden van de doelstelling, is, het sanctioneren van het niet reageren overeenkomstig de wens van de Actie-eigenaar, door de Begunstigde Trudi Verstegen.

5. De Begunstigde Trudi Verstegen ontving een video van de Actie-eigenaar Hans Meijer, met een liefdesverklaring als inhoud, echter zij ging daar niet op in.

6. Dat de video inderdaad een eenzijdige liefdesverklaring was, wordt bevestigd door een schrijven van Wees De Weerstand waarin wordt gerefereerd aan het gezin van Wees De Weerstand / Hans Meijer.

7. De Actie-eigenaar Hans Meijer was uit op een buitenechtelijke relatie met de Begunstigde van de Doneeractie: Trudi Verstegen maar zij ging daar niet op in.

8. Om de, voor de Actie-eigenaar, belastende werking van zijn liefdesvideo, te stuiten, ontving de Begunstigde bovengenoemd schrijven van het Wees De Weerstand Team waartoe de Actie-eigenaar behoort.

9. Ook moest de Begunstigde Trudi Verstegen het ontgelden als was zij niet integer. Men loog.

10. Enkele donateurs werden vervolgens geïmponeerd doordat zij hun donatie voor Trudi Verstegen, op hun bankrekeningnummer retour ontvingen. Niet alle donateurs waren hiertegen bestand en kozen voor het standpunt en de werkwijze van Wees De Weerstand /Hans Meijer.

11. De donateurs konden net zo min als de Begunstigde, weten dat hun donaties via de Derdengeldenrekening van Doneeractie.NL op het bankrekeningnummer van de Actie-eigenaar binnenkwamen en niet op de bankrekening van de Begunstigde.

12. De Actie-eigenaar zette zijn liefdesaanzoek kracht bij door plotseling te verdwijnen en op zijn Facebook aan te geven dat hij in Dubai was geland.

13. De donatiegelden waren nodig voor de verdediging van Trudi Verstegen door de advocaat van Trudi Verstegen, in twee procedures tegen haar aangespannen, om haar haar huis te ontnemen en om haar minderjarige kinderen bij haar weg te houden.

14. De onderhandse verkoop van haar huis is gelast door de vader van de ex partner van Trudi Verstegen.

15. De ex partner van Trudi Verstegen, tracht, aan de verplichte toestemming van Trudi Verstegen voor zijn rechtshandelingen, te ontkomen door ondermeer haar juridisch adviseur Feraaz Jahangier, te belasteren.

Voor elk van deze pogingen tot eigen financiële, materiële en gezags bevoordeling door de eiser, is een artikel van de Universele Rechten van de Mens voorradig en met elk artikel van de Universele Rechten van de Mens stemt een wetsartikel uit het Burgelijk Wetboek, met de geest van de artikelen van de Universele Rechten van de Mens, overeen.

………………
Trudi Verstegen Feraaz Jahangier

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *