Seculiere Kerstgedachte, college met Professor Cees Hamelink

Seculiere kerstgedachte, college met Professor Cees Hamelink

We leven in een seculiere samenleving maar de laaste maanden speelde religieuze ontusten weer hevig op. Professor Cees Hamelink neemt ons mee in een kort college waarin we de problemen van het heden reflecteren tegen het verleden maar, hij geeft ook hoop. Een prachtige anekdote vormt de basis voor een mooie kerstgedachte waarmee we een betere wereld zouden kunnen vormen.

Cees Hamelink is emeritus hoogleraar mensenrechten en werkte als adviseur voor de VN en adviseerde oa. secretaris-generaal van de VN Kofi Annan. Hamelink is pessimistisch over de uitkomst van bijna 75 jaar Verenigde Naties en schreef een tekst die ons allen laat nadenken over de ‘statelijke’ organisatie anno 2020.

Jij kan helpen met een donatie maar ook door deze video te delen op social media en/of via whatt’s app, telegram, signal, messenger, what ever…als de video maar zoveel mogelijk mensen bereikt.

Doneren kan via www.blckbx.tv/doneren

Voor meer info kijk op www.blckbx.tv

27 reacties

 1. Welke seculiere waarden heeft de Nederlandse samenleving nog? In mijn beleving is NL een groeiende stapel regels, waarbij waarden er niet toe doen. In korte tijd is inmiddels het woord ‘samen’ geherdefinieerd tot ‘alleen blijven, doe je voor de ander’. Het woord ‘we’ wordt daarnaast consequent van stal gehaald om anderen eenzijdig een wil op te leggen onder het mom van afspraak.
  Ik zie geen gemeenschappelijke waarden meer, laat staan menselijke waarden.

 2. Momenteel staat vooral de verstandelijke twijfel onder druk door middel van een beeldvorming die redelijkerwijs afwijkt van de werkelijkheid. Met redelijkerwijs bedoel ik bewust, want er is weinig redelijks aan. Er wordt bewust getimmerd aan een toekomst die anders is en zelfs heet. Straks heet Piet tegelijk Petra vanwege de humanitaire gelijkberechtiging en diens ondergeschikte 'St' Klazina.

 3. Altijd prettig om professor Hamelink te horen spreken. Jammer dat de concentratie wordt verstoord door bonkmuziekjes en de wisseling van de cameraposities.

 4. Nou wat de seculieren denken is inmiddels al jarenlang bekent, de onbekendheid er al lang van af. Het is nu andersom, zij zijn nu degene die een behoorlijke domiante mening er op na houden. En dat is knap lastig!

 5. Het probleem is dat communicatieve vrijheid verworden is tot spel mey woorden, waardoor je dikwijls het gevoel hebt dat je niet meer echt serieus wordt genomen. Het is een vorm van overtroeven geworden. Kritiek mag men niet uiten, want wat de meerderheid vindt is vooral bepalend. Vandaar dat je nu praktisch met het Coronavirus maar één mening mag hebben:
  Prikken, prikken en nog eens prikken. Dat in opdracht van Santo Injecto Subito de SIS (Italiaans) en ook Sint Injectie Vlug de SIV (Nederlands). En de Qiuck Saint Injection (QSI) (England).

  Wijze Li, een beroemde wijsgeer uit China heeft gezegd: "De injectie met erin het Coronavaccin is als onkruid. Het enige wat het doet is prikken."

 6. Sorry, maar het was ook beledigend voor moslims, die cartoon over hun profeet. Christenen worden ook beledigd, alleen wij hebben dat altijd laten gebeuren. Het gebeurt nog steeds, het lachen is mij nu wel vergaan! Elkaar beledigen zou niet moeten maggen, ook niet in cartoons. Dan krijg je dodelijke ongelukken en vervallen we van kwaad tot erger.

  Er zijn inmiddels ook al Nederlanders die voor eigen rechter willen spelen. De samenleving is op drift, niet iedereen voelt zich veilig. Korte lontjes het resultaat. Ruzies overal, in het klein en in het groot.
  We leven inmiddels al jarenlang in een doodscultuur, omdat we in leugens zijn gaan geloven!
  Ik ben eigenwijs. Ik geloof in God, nog altijd.
  Met Sint en Piet is het straks misschien gedaan. Maar God blijft, Hij is groter dan Sint en Piet. En dat vind Sinterklaas ook, als het goed. Anders is het geen echte Sinterklaas. Je moet geen zandkorrels in je ogen laten strooien, al zijn die pepernoten en taaitaai nog zo lekker. Daarna wacht de tandarts om te kunnen beitelen in het gebit. Eerst het zoet, dan de nawee van kiespijn en gebeitel, want zuur smaakt anders. Dan kun je beter door de zure appel (Granny) heen bijten! En het is verstandige snoep.

 7. Fabeltjes zijn voor kleuters. De Integratie projecten van moslims in Europa zijn volkomen geflopt. Zoals voorspeld en geplant. Je kan het nog zo hard wensen maar moslims gaan echt niet gezellig bij hun gezworen vijanden op hetzelfde kussen slapen. Ernstig naïef

 8. Niet alleen religieuzen die leren van seculieren, maar ook omgekeerd. Met wat meer religieus besef en kennis, was de coronagekte ook minder geweest. Cees heeft een mooi woordje, maar het is wat gedateerd, en we kunnen zeker de vraag stellen: Zijn we wel seculier, en welke God dienen we in deze tijd eigenlijk?

 9. We hebben de geboorte gevierd van een man die 2000 jaar geleden geboren is.Nou heb ik gehoord dat hij liefde predikte maar toch werd hij aan het kruis genageld.Toen hij daar hing scheen hij zijn vader te hebben aangeroepen.Hij zei :Vader vergeef het ze , ze weten niet wat ze doen. Einstein zei : Er zijn twee dingen oneindig :Het heelal en de menselijk domheid ! Vergeet aub de woorden van deze mannen niet 😉

 10. De mens weet het beter dan zijn Schepper…De mens der wetteloosheid zou toenemen in de laaste dagen! Nederland loopt voor op in de onreinheid en de zonde, het omdraaien van alles wat God de Schepper van hemel en aarde heeft bedacht! Denk hierbij aan het gezin de hoeksteen van de samen leving…abortuswet…homo huwelijken…emancipatie..Joden vervolging…alles wat krom is wordt goed gepraat vooral in de M.S.M…enz enz. Europa gaat dwars tegen God in…en heeft het gebouw in Strassburg gebouwd naar het voorbeeld van de toren van Babel van Nimrot de eerste heerser die dacht dat hij God ook te slim af kon zijn. Ze weten alles beter dan hun Schepper! De mens volg God niet, maar doet wat satan hen influisterd en willen heersen over elkaar.
  Een dwaas zegt in zijn hart er is geen God, en de wijsheid van de mens is dwaasheid in Gods ogen.
  Omdat de mens God niet wil dienen, zijn ze slaven van de zonde geworden, en buigen voor het beeld die de satan is!
  We zien in deze dagen dat de profetiën van Daniel…Ezechiel..en het boek Openbaringen uit komen. Het wordt niet beter het komt zo als wat de Bijbel het zegt! Net als in de dagen van Noach is er nog tijd om ons te bekeren tot onze Schepper. Jezus Christus stierf voor onze zonden aan het kruis en heeft door Zijn werk de weg naar God vrij gemaakt.
  Satan is een leugenaar vanaf de beginne en heeft van af het begin de mens van God afgeleid. Satan gaat rond als een briezende leeuw zoekende wie hij zou verslinden, zegt de Bijbel. En je ziet welke mensen zich hier voor laten gebruiken! Kiest wie gij dienen zult…God of satan.
  De leugen of de Waarheid!
  Jezus zegt; Ik ben de weg de Waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door Mij.
  Satan bind mensen door leugens … maar Jezus Christus maakt waarlijk vrij!
  En voor die in Christus zijn, zegt de bijbel; Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwen zijn onaantastbaar.

 11. Heel het Covid euvel is ook meer een geloof dan wetenschap. Nu gelooft het merendeel vd bevolking òòk in het bestaan van een onzichtbaar gegeven. De Coronavirus familie bestaat echt, maar als een bepaald type -in dit geval nr. 19 – allang weer vertrokken / afgezwakt is, en geen doden meer veroorzaakt, wordt het een soort van geloven. Wie moeten we gelòven? Zij, die strijden voor de echte wetenschap of zij, die zich laten betalen voor verspreiding on-wetenschap in een wetenschappelijk [dokters-]jasje ?

 12. Corrupte geloofsbelijdenissen, liegen, bedriegen, onrecht(vaardigheid), lage begeerten, gehechtheid aan dit leven, onwetendheid,
  mysticisme, gravenaanbidding, onverdraagzame blinde aanhang, enzovoorts… en we volharden in het zeggen van: "Ons voornaamste probleem zit in onze leiders…!!" Is dit het geval?

  God/Allah de Verhevene zegt:

  Voorwaar, God/Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen.

 13. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het woord van God. Hoe meer je uit de bijbel leest hoe sterker je geloof in de God van die bijbel word.

 14. Voor de duidelijkheid; de Christelijke religie in ons polderlandje, c.q. in deze wereld, heeft niets met het geloof in Jezus Christus te maken. Het volgende gezegde is op deze religie van toepassing:
  ‘Van het zitten in een kerk, wordt je net zomin een Christen, als dat je van het zitten in een garage een auto wordt’.
  Het is diep triest dat in de loop der tijd de boodschap van God, in de vorm van de Bijbel, door veel mensen en religies, inclusief mijn eigen persoon, is misbruikt om anderen te manipuleren, indoctrineren en zelfs van het leven te beroven.

  Blijkbaar heeft het overgrote deel van zogenaamde ‘Christenheid’ volstrekt niet begrepen wat deze God, in de menselijke gestalte van Jezus Christus, ons te zeggen heeft.

  Citaat:

  Jezus, zei hem: “U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod.

  Het tweede, daaraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten”.

  Mattheus 22:37-40

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *