Parrot Mason Hans Meyer Wees de Weerstand "In love"? Kijk vanaf 22" wie Hans FEITELIJK sympathiseert

Nb, directe kopie van film die Hans Meyer van Wees de Weerstand mij liet zien in de auto locatie Afrikaanderstraat Tilburg 21 juli jl. Drie dagen erna moest ik van de radar verdwijnen. Zie ook hóe Hans deze film presenteerde in YouTube “Wees de Weerstand volledig ontmaskerd”

26 september 2020 (Facebook):
Vincent Zegel (zie ook Hoge Raad van de Kinderen)

CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA
Trudi Verstegen
Volgens een arrest van de Hoge Raad is een vereiste voor strafwaardigheid dat de verdachte echt de bedoeling moet hebben gehad om te kwetsen (het smalen).
Wouter Raatgever en Hans Meijer van Wees De Weerstand hebben een smaal filmpje over Trudi Verstegen gepubliceerd.

Doel van het publiceren van een smaal filmpje is het mobiliseren van een achterban die helemaal geen kennis van zaken betreffende een bepaalde levensbedreigende kwestie ambieert.
Een smaal filmpje wordt gekenmerkt door het ridiculiseren en relativeren van een serieuze problematiek.
Een smaal filmpje moet aan bepaalde vereisten voldoen:
1. We zien de Actie-eigenaar, de heer Hans Meijer, die verantwoordelijk is voor het vervreemden van de aanzienlijke doneer somma van ruim 11.000,– euro van de Doneeractie Trudi Verstegen, zijn kant van het verhaal opvoeren op een zo informeel mogelijke manier en dat is niet voor niets: van een feitenrelaas kan geen sprake zijn en dat mogen de kijkers weten ook, vandaar dat zij voortdurend getrakteerd worden op vrijwel onleesbare teksten en special effects zoals stempels met het veroordelingsdictaat: ‘aperte leugen = ….’
Om het veroordelingsdictaat voor de eventuele rechter, toch wat af te zwakken, bumperkleeft een peppi & kokki muziekje de gesproken fragmenten leesmomenten aan elkaar.
2. Met handgebaren en geveinsd medeleven wordt de achterban op het idee gebracht, dat er sprake is van vermeende geestesziekte van het smaal slachtoffer Trudi Verstegen.
3. Trudi Verstegen wordt tevens afgeschilderd als een geldwolf, die erop uit zou zijn om de opbrengst van de doneeractie Trudi Verstegen, zo snel mogelijk aan grappige snuisterijtjes en snoepreisjes te besteden.
4. Dat de opbrengst van de doneeractie Trudi Verstegen bestemd was voor het betalen van twee voorschotten van haar advocaat voor het voeren van twee procedures: a. betreffende het woonrecht van Trudi Verstegen en b. betreffende pestgedrag van Jeugdzorg ten aanzien van de kinderen van Trudi Verstegen, wordt door de heren Meijer en Raatgever verzwegen.
5. Meijer en Raatgever laten aan hun achterban alvast doorschemeren dat zij inmiddels goede vrienden zijn geworden met de ex van Trudi Verstegen en stellen met genoegen meer filmpjes over Trudi Verstegen in het vooruitzicht, met medewerking van haar ex speciaal voor degenen die smullen van smalen.
6. Dat wordt appeltje eitje in smaalfilmland vooral onder de omstandigheid dat Trudi Verstegen door haar ex reeds financieel en emotioneel volledig geradbraakt is, terwijl de financiële veerkracht van haar ex, letterlijk geen grenzen kent.
7. Meijer en Raatgever beklagen zich dat zij zoveel geld zouden hebben verloren aan Trudi Verstegen. Iedereen zal toch begrijpen dat zij hun verlies moeten terugverdienen met het in opdracht van haar ex en met medewerking van haar ex, vervaardigen van nog vele smaalfilmpjes om van het leed van Trudi Verstegen te smullen!
8. De Hoge Raad heeft zich al eens eerder verdiept in de strafwaardigheid van smalen in relatie tot het geloof.
9. Smalende godslastering vooral ’de erkenning van geloof als iets van waarde voor velen in de samenleving, waar omwille van de openbare orde rekening mee moet worden gehouden’.
10. Meijer en Raatgever smalen niet alleen hun slachtoffer Trudi Verstegen maar ook het geloof.
11. Al goochelend verpakken zij hun smalende doodsbedreiging aan het adres van hun slachtoffer Trudi Verstegen, in de bijbeltekst: “Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen” maar ook roepen de heren Meijer en Raatgever hun slachtoffer op, om zich te bekeren en tot inkeer te komen of anders volgen er nog tal van smaalfilmpjes met haar ex in de hoofdrol.
12. Het ongelijke speelveld hoort ook bij het smalen om opzettelijk te kwetsen. Slachtoffer Trudi Verstegen heeft het doneergeld dat zij voor haar verdediging in de gerechtelijke procedures nodig had, aan haar neus voorbij zien gaan en volgens de beide heren is dat nog maar het begin.
……………….

Op 25 september 2020 om 23:59 Midden-Europese zomertijd, schreef Feraaz Jahangier
Beste Trudi,
Ik vind het vervelend je hiermee lastig te moeten vallen, maar Hans en Wouter hebben weer een video over je gemaakt.
In deze – inmiddels derde – video kom je kort in beeld (aan het begin) en word je bij (toe)naam ook genoemd:
https://www.youtube.com/watch?v=Fwtb7avdhxY…
Het moet echt een keertje afgelopen zijn met deze twee “oplichters”, want ik heb er inmiddels genoeg van.
Ik heb inmiddels ook deze video gedownload van YouTube en toegevoegd aan het bestaande materiaal.
Met vriendelijke groet,
Feraaz Jahangier

www.trudiverstegen.nl

4 reacties

  1. Mensen Wees de Weerstand, Revolutionair Online, de Gulden Middenweg en hoe ze zich allemaal wel niet noemen, hebben niet het beste met u voor, deze mensen zijn cointelpro en vormen tezamen een countergroep, met als doelstelling om elke andere groep of mens die zich inzet voor onze vrijheden te beschadigen, vandaar dat zij zo gretig zijn met controlled opposition!
    Hun zogenaamd hulp bieden werkt net zo contraproductief, dat zagen we niet alleen bij Trudi Verstegen maar straks ook bij Joost Knevel, een echte leider staat tegen wil en dank op, die heeft geen leiderschapscursussen nodig!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *