Micha Kat interviewt Peter Jan Margry, Meertens Instituut

11 november 2014

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.

Peter Jan Margry

Position / Affiliation

Senior Researcher Religious Culture at the Meertens Institute — Senior-onderzoeker Religieuze Cultuur

Vice-President SIEF – International Society for Ethnology and Folklore

Address Information:
Click here

Projects:

‘Modern Devotions’. Persons and Patterns in the Netherlands and Europe. Comparative ethnological research into contemporanean shifts in sacrality and processes of individualisation of religion.
Related Articles

Strategic Models of Saintity. Saintly and heroic Dutch in the 21st century.

Culture Wars in the Netherlands and Europe in the 19th and 20th century.
Publication

Places of Pilgrimage in the Netherlands (= Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) / Bin on Line (BoL)).

Research fields:

Contemporanean Religious Culture — contemporaine religieuze cultuur
Rituals / Processions / Silent Marches — rituelen / processies / stille omgangen en tochten
artikel: Stille omgangen en tochten als civil religion
Pilgrimage / Saint Cults — bedevaart en heiligenverering
website & articles: Places of Pilgrimage
Holy Places / Memorial Sites — Sacrale plaatsen en herdenkingsplaatsen
website: Collection Pim Fortuyn
article: Performative Memorials
Apparitions / Visionaries — verschijningen / zieners
article: Marian Interventions in the Wars of Ideology
Fundamentalism / contestation — fundamentalisme / contestatie
article: Global Marian Network
Essay: Apocalyps Now, Reprise
Material Religion — materiële religieuze cultuur / devotionalia

Curriculum Vitae:
Click here

Publications:
Publications since 1980

Dissertation:
Teedere Quaesties. Religieuze Rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e-eeuws Nederland (PhD; University of Tilburg 2000)
Summary (= Summary in English)

Samenvatting (= Summary in Dutch)
Inhoudsopgave (= Contents in Dutch)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *