Deel 2 Ervaringen van onze clienten.

Ervaringen van onze clienten deel 2
www.ayu.nl

Het Europa Ayurveda Centrum voor Natuurlijk Genezen is al sinds 1990 actief op het gebied van

voorlichting, behandelingen en opleidingen in de traditionele Ayurveda, Siddha, Tribal art en medicijnen.
Middels dit centrum willen wij de traditionele kennis van Ayurveda en Siddha medicijnen, zoals deze

eeuwenlang in het Zuiden van India gepraktiseerd wordt, uitdragen en doorgeven aan een ieder die er baat

bij en belangstelling voor heeft.

Ayurveda heeft zich inmiddels al meer dan 5000 jaar bewezen en is daarmee de oudste geneeswijze ter

wereld. Vele geneeswijzen hebben hun oorsprong in de Ayurveda, vandaar ook de naam “Moeder van alle

Geneeswijzen”.

De kracht van onze werkwijze bestaat uit het herintroduceren van de traditionele Ayurvedische wijsheid en

kennis uit het verleden naar de tegenwoordige tijd. Preventie – wat heden ten dage actueel is – heeft

altijd al een belangrijke plaats ingenomen in de traditionele Ayurveda.

Wij werken uitsluitend volgens de traditionele Ayurveda. Traditioneel wil zeggen dat wij geen enkel kant

en klaar product gebruiken. Al onze kruiden, oliën, pastas en grithams worden in eigen praktijk

klaargemaakt. Wij laten ons dagelijks inspireren door de filosofie van de traditionele Ayurveda: ‘behandel

uw cliënten bekwaam, zorgzaam, respectvol en met liefde.’

Bekwaam – zorgzaam – respectvol en met liefde zijn dan ook steeds terugkerende begrippen in ons werk.

We zijn lid van de N.W.P. en de Ring. Voorwaarde voor lidmaatschap en handhaving ervan is, dat we erkende

opleidingen hebben afgerond en ieder jaar voldoende bij- en nascholing volgen. Deze erkenning is

belangrijk, omdat vergoedingen door verzekeringsmaatschappijen uitsluitend plaatsvinden indien we aan deze

voorwaarden voldoen.

Bezoek ons website voor meer info op www.ayu.nl

—-

Europa Ayurveda Centrum (Europa Ayurveda Center) for Natural healing has been active sins 1990 in the field of treatment, education, and training in traditional Ayurveda, Siddha, Tribal Art and medicine.
Through this centre we want the traditional knowledge of Ayurveda and Siddha medicines, as practiced for centuries in southern India , to be accessible for any persons benefit and interest.
Ayurveda has already been proven for more than 5000 years and is the oldest medicine in the world. Many therapies has been born through Ayurveda, hence the name “Mother of all medicine”.
The strength of our treatment methode consists of reintroducing the traditional Ayurvedic wisdom and knowledge from the past into the present. Prevention – which today is topical – has always been featured strongly in the traditional Ayurveda.

We work exclusively according to the traditional Ayurveda. Traditional means that we are not using any ready made products. All our herbs, oils, pastes and grithams are prepared according to the users need in our own centre. We are inspired by the philosophy of traditional Ayurveda: “Treat your customers with, care, respect and love.”
We treat our clients with, care, respect and love.
We are members of the N.W.P. and the Ring. This recognition is important, because compensation from insurance companies only take place if we meet these conditions.
For further information please visit our website at www.ayu.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *